A Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése

ginop

A projekt címe, azonosító száma:
A Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése (GINOP-7.1.6- 16-2017-00004)

A projekt főbb adatai:

 • A projekt időtartama: 2018. február 1. – 2023. augusztus 15.
 • A projekt tervezett költségvetése: 3.450.233.428,-Ft
 • A támogatás mértéke: 100 %
 • A projekt megvalósítói: a projekt 11 tagú konzorciumi együttműködés keretében valósul meg.

A Konzorcium tagjai:

 • Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft (konzorcium vezető)
 • Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
 • Balatonfüred Város Önkormányzata
 • Hévíz Város Önkormányzata
 • Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft.
 • Szigliget Község Önkormányzata
 • Badacsonytomaj Város Önkormányzata
 • Folly Arborétum és Borászati Nonprofit Kft.
 • Tihany Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
 • Tihanyi Bencés Apátság / Magyar Bencés Kongregáció Szent Ányos Bencés Perjelség
 • Visit Hungary Nemzeti Turisztikai Szervezet Nonprofit Zrt.

A projekt általános turisztikai tartalma:

A Balaton vize, a tavat körülölelő páratlan szépségű természeti környezet és geológiai sokszínűség egyedi értékekkel bíró turisztikai desztinációvá formálta a Balaton-felvidéki kultúrtáj területét.

A változatos földrajzi térszerkezet mellett a Balaton part nevesebb települései hazánk legrégebbi – történelmi – üdülőhelyei között szerepelnek, több évszázadot és generációt átívelő múltjukkal a vízparti turizmus, a kultúra és a szellemi feltöltődés első jelesebb hazai színtereként szolgáltak.

Balatonfüred, Szigliget, Badacsony, Tihany, Keszthely vagy Hévíz nyújtotta sokrétű kínálat a múlt évezred hajnalától meghatározó jelentőséggel bírtak a hazai történelem színpadán, majd később a turizmus piacán, olyan kiemelkedő személyiségek, események otthonaként, pihenő vagy gyógyuló helyként szolgáltak, akik társadalom és történelem formáló szerepe sem elhanyagolható. A hazai kultúra, a vallás, a gyógyítás vagy a művészet jelentős szeglete köthető tehát a Balatonhoz, a Balaton part történelméhez.

Számos ránk maradt művészeti, építészeti alkotás, társasági esemény vagy gasztronómiai hagyomány bizonyítja korszakalkotó szerepét.

A projektben szereplő kulturális örökségek rehabilitációjára, turisztikai fogadóképesség javítására és a bemutatás eszközök modernizálására irányuló komplex fejlesztések a Balaton-felvidék kultúrtáj világörökségi várományos helyszín szerves részeként valósulnak meg. A települések emblematikus épített örökségeinek megújítása kulturális és turisztikai attrakcióvá emelése, többcélú fenntartható hasznosítása és élmény-alapú bemutatása a világörökségi várományos terület elsőrendű feladata.

A projekt célja, hogy a Balaton part kiemelt épített örökségei, a kulturális turizmus célcsoport igényeivel harmonizáló, interaktív turisztikai attrakcióvá váljanak. A szezonon kívül is prosperáló programkínálat a fenntartható, gazdaságilag stabil működés záloga. Ezért az egész évet lefedő, változatos, valamennyi célcsoport és korosztály igényeinek megfelelő innovatív technikával felvértezett attrakciók életre hívása valósul meg, amelyek biztosítják a kultúrtáj értékelvű hasznosítását, egyenletes kihasználtságát. A sokszínűség mellett a projekt törekszik az új élményelemek kínálatának egymással való harmonizálására, hogy a programok köre mindenkor az adott hely történelmének és termékeinek szellemiségét tükrözze.

A meglévő települési egységek és a fejlesztendő attrakciók összehangolásával olyan egyedülálló vonzerőfejlesztés valósul meg a kultúrtáj területén, amely a már meglévő, múzeumi, rendezvényi szolgáltatókat minőségében és mennyiségében megújítja, bővíti, így komplex, egész évet felölelő turisztikai kínálatot eredményez a Balatonon.

 

A projekt aktuális állása:

Tihany Programiroda – Uradalmi magtár komplex fejlesztése, Visszhang domb tematikus történeti park kialakítása

A pályázat előkészítése keretében elkészült az engedélyes terv.
A projekt megvalósítása keretében

 • elkészültek a kiviteli tervek;
 • a Visszhang dombon lévő látogatóközpont kialakítására vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásra került. A szerződéskötés és a munkaterület átadása 2020.05.25-én megtörtént. A beruházás megvalósult, a látogatóközpont (információs pont) átadása folyamatban van;
 • a Magtár felújítása esetében közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, és az épület felújítása az aláírt szerződés szerint 2022. áprilisában befejeződött;
 • elkészült a végleges kiállítási tartalom/végleges kiállítási forgatókönyv, és ehhez kapcsolódóan a kiállítás grafikai tervezése, fordítási feladatok elvégzése;
 • közbeszerzési eljárást követően elkészültek és telepítésre kerültek a kiállítási eszközök, multimédia eszközök.
 • A Magtár a már megvalósult kiállítási elemekkel fogadja a látogatókat.
 • Jelenleg még folyamatban van a Visszhang domb történelmi játszótér kialakítása, és Bencés fogadó épület előtti tér felújítására.